Dags att lämna in motioner till föreningens årsmöte

Har du förslag på hur föreningen bör utvecklas? Då har du nu möjlighet att lämna in de till föreningens årsmöte som hålls den 5 maj. Din motion kan handla om det mesta, från bastuns öppettider och olika evenemang till att föreningen ska ta fram egna handdukar. Det är vi som medlemmar som bestämmer föreningens inriktning.

Skicka din motion till info@flatensbastuforening.se.

För att vi ska kunna ta om hand om din motion så behöver den komma in senast den 17 mars. Detta bestäms i föreningens stadgar.

Mer om årsmötet kan du läsa här.

Tips på hur du kan skriva en motion

Här kommer ett par tips på vägen om du vill skriva en motion. Tänk framför allt på att fokusera motionen på en specifik fråga. Skriv därför hellre två motioner än att försöka kombinera alla dina tankar till en text.

  • Använd en talande rubrik som sammanfattar det du vill säga
  • Beskriv bakgrunden till motionen. Det kan vara ett problem du har stött på i föreningens verksamhet eller något som du gärna ser att föreningen börjar arbeta med. Beskriv detta område kort.
  • Ange ett eller flera argument till varför vi som medlemmar ska rösta för din motion. Ett bra sätt att argumentera för sitt förslag är att lyfta fram hur det skulle gynna föreningen och medlemmarna.
  • Formulera förslaget i punkter (ofta kallade att-satser) vilket gör det enkelt att förstå och besluta om förslagen i motionen. Ett sätt att göra detta är att skriva Jag föreslår därför: (1) Att föreningen… (2) Att styrelsen ska…
  • Försök formulera din motion så kort som möjligt. Ofta behövs bara en kort beskrivning, ett eller ett fåtal argument samt ett förslag för att medlemmarna ska kunna ta ställning till ditt förslag.

Kontakta gärna styrelsen på info@flatensbastuforening.se om du vill ha fler tips eller hjälp att skriva din motion.

Föreslå personer som du tycker ska ingå i nästa års styrelse

Är du intresserad av att sitta i styrelsen eller känner du någon som du tycker borde ingå? Skicka då ett mail till valberedningen@flatensbastuforening.se och ge en motivering till personen. Om du föreslår någon annan så tillfråga gärna personen innan och uppge personens kontaktuppgifter.