Kallelse till Flatens bastuförenings årsmöte

Den 5 maj klocka 13.00 är det dags för Flatens bastuförenings årsmöte. På detta möte bestämmer vi tillsammans hur föreningen ska utvecklas och vilka som ska ingå i nästa års styrelse. Vi kommer också fatta beslut om styrelsens arbete under förra året genom att gå igenom ekonomin och den verksamhet som har bedrivits.

Du som är medlem är välkommen att delta på årsmötet. All information om vad vi kommer att diskutera finner du på denna sida.

I samband med årsmötet finns det möjlighet att basta.