Ny styrelse efter föreningens årsmöte

Den 5 maj hade föreningen sitt årsmöte. På mötet diskuterades föreningens verksamhet och ekonomi. Efter förslag från revisorn så fick 2023 års styrelse ansvarsfrihet. Utöver detta valdes också en ny styrelse.

Detta är föreningens nya styrelse

Lene Resch Braekken – ledamot

Sanna Brolin – ledamot

Ernesto Garcia – ordförande

Johan Kaluza – kassör

Johan Nikula – ersättare

Arne Gustafsson – ersättare

Andra beslut och protokoll från mötet

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften fortsatt ska vara 500 kronor per år. Dock höjde föreningen avgiften för externa besökare till 100 kronor vilket är den avgift som vårt avtal med staden tillåter.

På denna sida finner du protokollet och annan information som rör årsmötet.