Årsmöte för Flatens bastuförening

Flatens bastuförenings hade den 5 maj sitt årsmöte. På detta möte bestämmer vi tillsammans hur föreningen ska utvecklas och vilka som ska ingå i nästa års styrelse. Denna sida är nu uppdaterad med protokollet från mötet. I övrigt ser vi fram emot ett spännande bastuår och hoppas vi ses på nästa årsmöte.

Kallelse till årsmötet

Kallelsen kommer under början av 2025.

Handlingar

Flatens bastuförenings stadgar

Protokollet från årsmötet 2024

Föreslå personer som du tycker ska ingå i nästa års styrelse

Är du intresserad av att sitta i styrelsen eller känner du någon som du tycker borde ingå? Skicka då ett mail till valberedningen@flatensbastuforening.se och ge en motivering till personen. Om du föreslår någon annan så tillfråga gärna personen innan och uppge personens kontaktuppgifter.

Lämna in en motion

Har du förslag på hur föreningen bör utvecklas? Då har du nu möjlighet att lämna in en motion till årsmötet.

Skicka din motion till info@flatensbastuforening.se