Föreningens struktur

Flatens bastuförening är en ideell förening som styrs och drivs av medlemmarna. Vid årsmötet har alla medlemmar möjlighet att påverka föreningens inriktning. Under mötet utses styrelsen och andra förtroendevalda, fattas det beslut om medlemsavgiften och andra förslag som medlemmarna kommit in med. Årsmötet måste dock förhålla sig till föreningens stadga.

Styrelsen

Mellan årsmöten så driver och förvaltar styrelsen föreningens verksamhet. Styrelsen ansvarar för att utveckla och driva föreningens verksamhet framåt. Framför allt ansvarar vi för dialogen med Stockholms stad som äger byggnaden, förvaltar föreningens ekonomi och samordnar våra arbetsgrupper.

Styrelsen kontaktar du enklast genom att maila info@flatensbastuforening.se.

Styrelsen består av:

Lene Resch Braekken – ledamot

Sanna Brolin – ledamot

Ernesto Garcia – ordförande

Johan Kaluza – kassör

Johan Nikula – ersättare

Arne Gustafsson – ersättare

Valberedning

Valberednings ska ge förslag till nya förtroendevalda på årsmötet. Framför allt ger valberedningen förlag till förtroendevalda inom styrelsen, revisorer samt valberedningen.

Kontakta valberedningen på valberedning@flatensbastuforening.se.

Valberedningen består av:

Kaisa Vuonokari

Antina Juntunen

Fredrik Samuelsson

Revisorer

Revisorernas arbetar på medlemmarnas uppdrag genom att granska styrelsens arbete och förvaltning av föreningens verksamhet. Revisorerna utses av årsmötet.

Kontakta revisorerna på revisor@flatensbastuforening.se.

Revisorerna är:

Ulfhild Westin – ordinarie

Pedro Munoz – ersättare

Arbetsgrupper

Mycket av föreningens arbete sker i arbetsgrupper. Just nu finns tre arbetsgrupper som arbetar med bastuvärdarna, kommunikation och drift av bastun. Vill du engagera dig eller läs mer om vad de gör så följ länken.